Aangifte check List

Check List

Goede voorbereiding is het halve werk met deze check list kunt u het verwerken van uw aangifte eenvoudiger en sneller maken.

Inkomsten:

 • Salaris en loon (jaaropgaaf) / Inkomsten uit zelfstandige onderneming of freelance werk
 • Inkomsten uit verhuur van onroerend goed
 • Overige inkomsten (bijv. alimentatie, giften, etc.)
 • Inkomsten uit beleggingen (rente, dividend, etc.)

Aftrekposten en Kortingen:

 • Hypotheekrente
  Ziektekosten (denk aan eigen risico, tandarts, etc.)
 • Studiekosten
 • Giftaftrek (ANBI-status controleren)
 • Heffingskortingen (algemene heffingskorting, arbeidskorting, etc.)

Belastingaftrekken:

 • Aftrekposten voor specifieke situaties (bijv. ondernemersaftrek)
 • Persoonsgebonden aftrek (bijv. alimentatie)

Eigen Woning:

 • WOZ-waarde van de woning
 • Hypotheekgegevens (jaaropgaaf hypotheekverstrekker/ Afrekening notaris)
 • Energiebesparende maatregelen (indien van toepassing)

Buitenlandse Bezittingen:

 • Informatie over buitenlandse bankrekeningen (box 3)
 • Bezittingen in het buitenland (indien van toepassing)

Overige Financiële Documenten:

 • Overzicht van bankrekeningen en spaarrekeningen / Overzicht van beleggingen (box 3)
 • Zorgkosten / Zorgverzekering / Zorgkosten die niet vergoed worden

Kinderen:

 • Kinderbijslag / Kinderopvangkosten / Kindgebonden budget

Overige Documentatie:

 • Eventuele correspondentie met de Belastingdienst + andere relevante documenten zoals jaaropgaven, bonnen, etc.

Rotterdam